Fagarbeider sjømatproduksjon

Dette skriver Utdanning.no om fagarbeideren i sjømatproduksjon

Aktuelle arbeidssteder
Som fagarbeider i sjømatproduksjon kan du få jobb i fiskeindustribedrifter og sjømatprodusenter og -eksportører.

Sentrale arbeidsoppgaver

  • Sentrale arbeidsområder er mottak, kontroll og håndtering av råstoffer
  • deltagelse i hele produksjonsprosessen
  • logistikk, emballering og sporbarhet
  • produksjonskontroll og lagerstyring
  • bruk og enkelt vedlikehold av maskiner, verktøy og annet utstyr

Personlige egenskaper

Fagarbeideren i sjømatproduksjon må kunne arbeide planmessig, effektivt, rasjonelt og hygienisk og ha gode fagkunnskaper. Du må ha teknisk innsikt og evne til å betjene maskiner. Forståelse av samfunnet globalt og ulike markeder og kundekrav er viktig. Gode samarbeidsevner og forståelse av andre kulturer er viktig.

Vil du vite mer om oss, og hva vi kan tilby? Ta kontakt med oss da vel! Ring 743 60905, eller send en epost til ragnhild@williksen.com

Du kan også kontakte Opplæringskontoret for fiskerifag http://ofnt.no/#forside
Utdanningsløpet finner du her https://utdanning.no/studiebeskrivelse/sjomatproduksjon