Nils Williksen AS har følgende kvalitetsmålsetting:

«I alt vårt arbeid skal kundenes behov være det sentrale. Vi skal søke å levere varer med garantert og dokumentert kvalitet, som tilfredsstiller eller mer en tilfredsstiller kundenes behov, og som gjør oss konkurransedyktige på de markeder vi ønsker å selge våre produkter.»

For å nå denne målsettingen, samt utføre alle våre arbeidsoppgaver kreves det god kompetanse og erfaring. Derfor er vi helt avhengige av våre dyktige medarbeidere, men samtidig vil vi hele tiden være på jakt etter nye fremoverlente, dyktige mennesker som ønsker å ta del i en næring i stadig vekst.

Vi kan tilby:

  • Konkurransedyktige lønnsbetingelser
  • En god pensjonsavtale
  • Bedriftshelsetjeneste
  • IA-avtale
  • Egen personalforening
  • Et uformelt og trivelig arbeidsmiljø
  • Aktivt HMS-arbeid

Søknadsskjema nedenfor kan også brukes for å komme i kontakt med oss vedrørende lærlingeplasser.

Vi er godkjent som lærebedrift innenfor blant annet automatikerfaget,industrimekanikerfaget, fiskeindustri etc.

Velkommen med din søknad!